Misja kliniki

Misją naszej kliniki jest wyłącznie całkowite wyleczenie pacjenta z choroby alkoholowej. Nie interesują nas rozwiązania pośrednie. Wychodzimy z założenia – że pacjent jest zdrowy tylko w momencie całkowitej rezygnacji z napojów alkoholowych. Nie dopuszczamy częściowej abstynencji jako metody walki z nałogiem. Naszym celem jest aby po opuszczeniu naszego ośrodka, pacjent mógł powiedzieć, że nie jest już alkoholikiem.